Vanliga frågor

Hur snart kan jag ställa mitt barn i kö?
Det finns ingen nedre åldersgräns. För att börja måste ditt barn dock vara minst 12 månader. Alla barn under 6 år är välkomna att söka plats hos oss.

Vilka är öppettiderna?

Grossgärdet har öppet alla vardagar mellan 06:30–18.30. Semesterperioden samarbetar vi med övriga Montessorienheter.

Montessoribarn lär vara bra på att koncentrera sig och sitta still, men hur är det med lek och rörelse?
Montessoripedagogiken bidrar till att barnen ofta är lugna och fokuserade. Lek och fysisk aktivitet stimuleras när vi är utomhus varje eftermiddag.

Ställer ni särskilda krav på mig som förälder?
Ja, 3 stycken: 1/ att du är intresserad av Montessori- pedagogiken och tror att Montessorimiljön passar ditt barn, 2/ att du deltar på vårt föräldramöte en kväll per termin, samt 3/ att du deltar på utvecklingssamtal en gång per termin. Vill du, är du alltid välkommen till oss för att vara med ditt barn en dag eller del av dag.

Samarbetar ni med Montessoriskolan i Norrtälje?
Grossgärdet var med och startade Montessoriskolan i Norrtälje 1998. Idag samarbetar vi bland annat genom Montessoriföreningen i Norrtälje där vi båda är aktiva medlemmar. Montessoriskolan i Norrtälje har reserverade platser för alla Grossgärdets barn. De barn som går hos oss har därför möjlighet att fortsätta inom Montessoripedagogiken ända till årskurs 9.

Vad kostar det att ha sitt barn hos er?
Vi följer den kommunala taxan.Fakta
Montessoriförskolan Grossgärdet
Antal barn: ca 40. Barnens åldrar: 1 till 6 år.
Särskild småbarnsavdelning: ja, för barn 1 till 3 år.
Personal med Montessoripedagogisk utbildning: ja.
Öppettider: vardagar 06.30–18.30.
Kö: hänsyn tas till syskonförtur och kötid.
Avgifter: följer den kommunala föreskoletaxan.
Skolsamarbete: Alla barn på Grossgärdet har reserverade platser på Montessoriskolan i Norrtälje, vilket ger möjlighet till fortsatt Montessoripedagogiken genom hela grundskolan.
Övrigt: Grossgärdet drivs av Montessoriskolan i aktiebolagsform.
Medlem av Svenska Montessoriförbudet.
Hemsida: www.montessorigrossgardet.se